Khai Vị

Appetizers

 

 

 

 

 

 

 
NEM CHUA / CHẢ LỤA
(Gánh Special)
50.000 đ

 

 

 

 

 

 

NEM CHUA CHIÊN / NƯỚNG
(Fried / Grill Fermented Pork Roll)
70.000 đ

 

 

 

 

 

 

CÁ CƠM SỮA CHIÊN GIÒN
(Deep Fried Anchovy)
60.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHẢ CÁ CHIÊN
(Fried Fish)
50.000 đ

 

 

 

 

 

 

SÚP SỨA / CÁ
(Jelly-fish / Fish Soup)
40.000 đ

 

 

 

 

 

 

SÚP HẢI SẢN
(Sea Food Soup)
40.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BÁNH TRÁNG MÈ
(Sesame Cake)
15.000 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gỏi

Salad

 

 

 

 
GỎI CÁ MAI
(Nha Trang Special Fish "Mai" Salad)
120.000 đ

 

 

 

GỎI XOÀI CÁ CƠM
(Anchovy With Mango Salad)
95.000 đ

 

 

 

GỎI SỨA
(Jelly-fish Salad)
95.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
GỎI SỨA ĐẶC BIỆT
(Jelly-fish Salad with Prawn & Squid)
130.000 đ

 

 

 

GỎI CỒI MAI \ GỎI MỰC
(Seashell Salad / Squid Salad)
110.000 đ

 

 

 

GỎI TÔM HOA CHUỐI
(Prawn Salad)
110.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
GỎI HẢI SẢN ĐẶC BIỆT
(Special Sea Food Salad)
130.000 đ

 

 

 

GỎI BẠCH TUỘC CAY
(Chillioctopus Salad)
130.000 đ

 

 

 

 

 

 

Cuốn

Rolls

 

 

 

 
CUỐN GÁNH ĐẶC BIỆT
(Gánh Special Rolls)
60.000 đ

 

 

 

NEM NƯỚNG
( Baked Rolls)
70.000 đ

 

 

 

NEM NƯỚNG ĐẶC BIỆT / NEM NƯỚNG MÍA
(Special Grilled Minced Pork / Grilled Minced Pork Cane)
90.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
BÁNH ƯỚT THỊT NƯỚNG / NEM NƯỚNG
(Vietnamese Crepe With Grilled Pork Ball)
50.000 đ

 

 

 

CHẢ GIÒ TÔM THỊT
(Spring Rolls)
80.000 đ

 

 

 

TÔM CUỐN DIẾP
(Prawn Vegetables Rolls)
70.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
THỊT LUỘC CUỐN BÁNH TRÁNG MẮM NÊM
(Rice Paper Wrapped With Pork And Vegetables – Special Fish Sauce)
70.000 đ

 

 

 

BÁNH HỎI CUỐN CẢI
(Rice Vermicelli Vegetables Rolls)
70.000 đ

 

 

 

 

 

 

Hải Sản

Seafood

 

 

 
HÀU SỮA CHIÊN TRỨNG
(Fried Baby Oyster With Eggs)
105.000 đ

 

 

HÀU SỮA CHIÊN XÙ
(Deep Fried Baby Oyster)
105.000 đ

 

 

CÁ MAI CHIÊN TRỨNG
(Fried Fish With Eggs)
105.000 đ

 

 

 

 

 
CÁ MAI CHIÊN XÙ
(Deep Fried Fish)
105.000 đ

 

 

CÁ BÒ DA / CÁ DÌA NƯỚNG
(Grilled Fish "Bo Da" / "Dia")
200.000 đ

 

 

CÁ DÌA CHIÊN GIÒN
(Deep Fried Fish "Dia")
220.000 đ

 

 

 

 

 
CÁ SƠN THÓC NƯỚNG
(Grilled Fish "Sơn Thóc")
200.000 đ

 

 

CÁ SƠN THÓC CHIÊN GIÒN
(Deep Fried Fish "Sơn Thóc")
220.000 đ

 

 

MỰC SỮA HẤP
(Steam Young Squid)
120.000 đ

 

 

 

 

 
MỰC SỮA CHIÊN XÙ
(Fried Young Squid)
120.000 đ

 

 

MỰC SỮA NƯỚNG XA TẾ
Young Squid Grilled With Satay
120.000 đ

 

 

MỰC SỮA NƯỚNG MẮM NHĨ
(Young Squid Fried With Fish Sauce)
120.000 đ

 

 

 

 

 
CỒI MAI NƯỚNG
(Grilled Seashell)
130.000 đ

 

 

CỒI MAI CHIÊN BỘT
(Fried Seashell)
130.000 đ

 

 

TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT
(Grilled Prawn With Chilli Salt)
120.000 đ

 

 

 

 

 
TÔM NƯỚNG MẮM NHĨ
(Grilled Prawn With Fish Sauce)
120.000 đ

 

 

TÔM RANG MUỐI HỘT
(Roasted Prawn With Salt)
140.000 đ

 

 

TÔM HẤP NƯỚC DỪA
(Steam Prawn with Cocount)
140.000 đ

 

 

 

 

Cơm – Cháo – Mì

Rice – Noodle

 

 

 

 
XÔI CHIÊN PHỒNG
( Fried Sticky Rice)
85.000 đ

 

 

 

CƠM CHIÊN ỚT XANH
( Fried Rice With Green Chilli)
85.000 đ

 

 

 

CƠM CHIÊN TRỨNG
( Fried Rice With Eggs)
80.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
CƠM CHIÊN MẮM RUỐC
( Shrimp Paste Fried Rice)
80.000 đ

 

 

 

CƠM CHIÊN HẢI SẢN
( Seafood Fried Rice)
90.000 đ

 

 

 

CƠM CHIÊN MUỐI É
(Mint Fried Rice)
100.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
CHÁO CÁ
( Fish Porridge)
90.000 đ

 

 

 

CHÁO HÀU SỮA
( Baby Oyster Porridge)
120.000 đ

 

 

 

CHÁO MỰC / TÔM
( Prawn/ Squid Porridge)
120.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
CHÁO CỒI MAI
( Seashell Porridge)
120.000 đ

 

 

 

CHÁO HẢI SẢN ĐẶC BIỆT
( Seafood Porridge)
120.000 đ

 

 

 

 

 

 

Bún – Bánh Hỏi

Vernmicelli

 

 

 
BÚN “GÁNH” ĐẶC BIỆT
(Vermicelli & Grilled pork)
75.000 đ

 

 

BÚN THỊT NƯỚNG/ NEM NƯỚNG
( Vermicelli & Grilled Pork Served With Vegetables & Herbs)
65.000 đ

 

 

BÚN CHẢ GIÒ
(Vermicelli & Spring Roll/ Eggs Served Vegetables & Herbs)
65.000 đ

 

 

 

 

 
BÚN THỊT LUỘC MẮM NÊM
( Vermicelli And Steam Pork With Fish Sauce)
65.000 đ

 

 

BÁNH CANH CHẢ CÁ
( Verimicelli Soup With Fish Pancake)
65.000 đ

 

 

BÁNH CANH ĐẶC BIỆT
( Special Vermicelli Soup)
90.000 đ

 

 

 

 

 
BÚN CÁ DẦM/ BÚN CHẢ CÁ
( Fish/ Fish Pancake Vermicelli Soup)
65.000 đ

 

 

BÚN SỨA
( Jelly-Fish Vermicelli Soup)
80.000 đ

 

 

BÚN CÁ ĐẶC BIỆT ( CÁ DẦM/ CHẢ CÁ/ SỨA)
( Special Vermicelli Soup With Fish, Fish Pancee & Jelly-Fish)
90.000 đ

 

 

 

 

 
BÁNH HỎI THỊT NƯỚNG/ NEM NƯỚNG
( Rice Vermicelli & Grilled Pork Balls)
80.000 đ

 

 

BÁNH HỎI NEM NƯỚNG MÍA
( Rice Vermicelli & Grilled Pork Balls cane)
95.000 đ

 

 

BÁNH HỎI CHẢ GIÒ
( Rice Vermicelli & Spring Rolls)
80.000 đ

 

 

 

 

 
BÁNH HỎI ĐẶC BIỆT
( Rice Vermicelli With Spring Rolls, Grilled Pork, Grilled Pork Balls)
95.000 đ

 

 

BÁNH HỎI TÔM NƯỚNG
( Rice Vermicelli With Grilled Prawn)
100.000 đ

 

 

BÁNH HỎI TÔM CHẤY
( Rice Vermicelli With Grilled Shrimp)
75.000 đ

 

 

 

 

 
BÁNH BỘT LỌC
( Traditional Food)
60.000 đ

 

 

BÁNH ƯỚT TÔM CHẤY
(Rice Vermicelli With Grilled Shrimp)
60.000 đ

 

 

BÁNH THẬP CẨM
(Traditional Food)
80.000 đ

 

 

 

 

Lẩu

Hotpot

 

 

 

 
LẨU ĐẦU CÁ SOOC DƯA
( Special Fish Head Hot Pot)
220.000 đ

 

 

 

LẨU CÁ PHI LÊ
( Fish Fillet Pot)
270.000 đ

 

 

 

LẨU TÔM
( Prawn Hot Pot )
270.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
LẨU MỰC
(Squid Hot Pot)
270.000 đ

 

 

 

LẨU CHUA CÁ DÌA
( Fish Hot Pot )
270.000 đ

 

 

 

LẨU CÁ BỚP
( Fish Hot Pot )
300.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
LẨU SỨA
( Jelly Fisht Hot Pot)
270.000 đ

 

 

 

LẨU HẢI SẢN
( Sea Foof Hot Pot)
300.000 đ

 

 

 

BÚN/ MÌ
( Vermicell / Noodle)
20.000 đ

 

 

 

 

 

 

 
CHẢ CÁ
( Fish Pancake )
70.000 đ

 

 

 

PHI LÊ CÁ
( Fish Fillet )
90.000 đ

 

 

 

HẢI SẢN
( Sea Food )
120.000 đ

 

 

 

 

 

 

Món Chay

Vegetarian

 

 
GỎI CUỐN
( Vesetables Rolls )
60.000 đ

 

BÁNH ƯỚT
( Rice Crepe )
60.000 đ

 

BÚN TRỘN
( Mixed Vermicelli )
70.000 đ

 

 

 
CƠM CHIÊN
(Fried Rice)
70.000 đ

 

MÌ XÀO
( Fried Noodle )
70.000 đ

 

RAU XÀO
( Fried Vesetables )
60.000 đ

 

 

Tráng Miệng

Dessert

 

 

 
SÂM HẠT É
( Summer Drink)
40.000 đ

 

 

SƯƠNG SA
( Jelly)
25.000 đ

 

 

SƯƠNG SA HẠT SEN
( Jelly Lotus)
35.000 đ

 

 

 

 

 
BÁNH PLAN
( Caramel)
20.000 đ

 

 

YAOURT
( Yaourt )
20.000 đ

 

 

YAOURT ĐÁ
( Ice Yaourt)
30.000 đ

 

 

 

 

 
YAOURT TRÁI CÂY
( Fruit Yaourt)
42.000 đ

 

 

CHÈ ĐẬU XANH
( Bean Sweet Soup)
25.000 đ

 

 

CHÈ HẠT SEN
( Lotus Sweet Soup)
35.000 đ

 

 

 

 

 
CHÈ TRÁI CÂY
( Fruit Sweet Soup)
35.000 đ

 

 

TRÁI CÂY DĨA
( Fresh Fruit)
50.000 đ

 

 

NƯỚC ÉP E3C
3C Special Juice
42.000 đ

 

 

 

 

Thức Uống

Drink

 

 

 
NƯỚC ÉP GÁNH
Gánh Special Juice
42.000 đ

 

 

TRÀ LIPTON
( Lipton Tea )
25.000 đ

 

 

COCA/ PEPSI
Coca/ Pepsi
25.000 đ

 

 

 

 

 
NƯỚC ÉP ỔI/ TÁO/ CÓC/ DƯA HẤU/ THƠM/ CÀ CHUA/ CHANH DÂY
( Guava/ Aplle/ Makok/ Watermelon/ Pineapple/ Tomato/ Passion Juice
35.000 đ

 

 

TRÀ LIPTON SỮA
( Lipton Milk Tea )
35.000 đ

 

 

VANG ĐỎ/ TRẮNG ( CHAI )
( Red/ White Wine Bottle)
390.000 đ

 

 

 

 

 
SINH TỐ CÀ CHUA/ SAPOCHE/ THƠM
( Tomato/ Sapoche/ Pineapple Smoothies)
42.000 đ

 

 

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ
( Milk Coffee )
35.000 đ

 

 

HEINEKEN
Heineken
35.000 đ

 

 

 

 

 
SINH TỐ DỪA/ DÂU/ XOÀI
( Coconut/ Strawberry/ Mango Smoothies)
40.000 đ

 

 

SỮA TƯƠI
( Fresh Milk)
30.000 đ

 

 

NƯỚC SUỐI
( Aquafina)
20.000 đ

 

 

 

 

 
ĐÁ CHANH/ XÍ MUỘI
( Lemon Juice/ Salted Plum)
30.000 đ

 

 

TRÀ ĐÁ
( Ice Tea )
5.000 đ

 

 

BỘ 3 CHAI RƯỢU NẾP/ DÂU/ SÂM DỨA
( Combo 3 Bottles Of Rice Wine/ Strawberry/ Sirup)
150.000 đ

 

 

 

 

 
SINH TỐ ĐẬU XANH
( Green bean smoothies)
40.000 đ

 

 

BÌNH TRÀ NÓNG/ ĐÁ
( TeaPot )
30.000 đ

 

 

RƯỢU DÂU/ SÂM DỨA
( Rice Wine With Strawberry/ Sirup )
52.000 đ